NATURAL WELLNESS SOLUTIONS
DOBRO STANJE ORGANIZMA JE SAMO U VAŠIM RUKAMA
"Svesnost da je dobro stanje organizma u našim rukama, čak i u slučaju hemioterapije i radioterapije, možda će svima pružiti jedan sasvim drugačiji pogled na nas same, bolest i terapiju. Skromno se nadam da će negovanje, kao i naše iskustvo, tome doprineti."
Autor: Sanja Milosavljević
PROGRAMI KREIRANI PREMA POTREBAMA VAŠEG ORGANIZMA